Priser och beräkningsexempel

Denna prismodell gäller för nyttjandet av bilar i bilpoolen.

Startkostnad per bokning: 0 kr
Timkostnad: 80 kr per timme
Dygnskostnad: 500 kr
Kilometerkostnad: 2 kr per kilometer
Tillägg per kilometer efter 60 km: 3 kr per kilometer
Alla priser är inklusive moms.

 

Prisexempel 1. Du bokar bil 2 timmar och kör 25 km
Kostnad blir 210 kr baserat på följande kalkyl: 2*80 kr + 25*2 kr = 210 kr

Prisexempel 2. Du bokar bil 1 dygn och kör 40 km
Kostnad blir 580 kr baserat på följande kalkyl: 1*500 kr + 40*2 kr = 580 kr

Prisexempel 3. Du bokar bil 2 dygn och kör 90 km
Kostnad blir 1 270 kr baserat på följande kalkyl: 2*500 kr + 90*2 kr + 30*3 kr = 1 270 kr

Bokningssystemet räknar själv ut det pris som blir gynnsammast för dig som kund.
Faktura skickas till din e-mail i början av nästkommande månad. Betalning per 10 dagar netto.

Bilarna är helförsäkrade men det är du som kund som står för självrisken i händelse att en olycka skulle inträffa. Självrisken och övriga användarvillkor framgår i bekräftelsemailet från Carpool när du registrerar dig som användare.